Order To Go

Take Out Order and Party Trays

Chúng tôi nhận đặt Party Trays & Parties

About SpiceHub

About Bún Măng Vịt Thanh Đa

Bún Măng Vịt Thanh Đa xuất phát từ một gánh nhỏ ở Sài Gòn Việt Nam. Sau khi định cư ở Mỹ và làm nhà hàng gần 30 năm vì đam mê ẳm thực, Bún Măng Vịt Thanh Đa đã khai trương năm 2009 từ một quán nhỏ trên đường Bellaire. Ngay tức khắc được mọi người yêu thích món bún măng vịt và các món đặc trưng do chính chủ nhân sáng chế.

Bún Măng Vịt Thanh Đa có được ngày hôm nay là do được quý khách ủng hộ và yêu thích. Chủ nhân và các nhân viên nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa thành thật cám ơn quý vị.

restaurant Hours

  • Monday 9:00 am - 9:00 pm
  • Tuesday 9:00 am - 9:00 pm
  • Wednesday 9:00 am - 9:00 pm
  • Thursday Closed
  • Friday 9:00 am - 9:00 pm
  • Satrurday 9:00 am - 9:00 pm
  • Sunday 9:00 am - 9:00 pm

Location & Contact

11526 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072

bunmangvitthanhdahouston@yahoo.com

281-495-9039